La nova generació d'exercicis cognitius personalitzats

Saber més

¿Què és?

Guttmann, NeuroPersonalTrainer®  és una eina per als professionals de l`àmbit de la rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva, certificat com Producte sanitari Clase I que els permet oferir:

  • Tractaments més intensius als seus pacients
  • Un major nivell de personalització
  • El més alt grau d’evidència clínica
  • Un sistema de gestió automàtica de les escales d’avaluació
  • Informàtica sintètica i organitzada sobre l’evolució del tractament
  • Optimitzar el temps de dedicació
  • Mètode d'intervenció clínica patentat

Tot això aporta una avantatge competitiva al professional, que li ajuda a intensificar la relació terapeuta pacient mitjançant d’un tractament amb un alt grau d’acceptació i satisfacció per al pacient i als seus familiars, al temps que oferir els seus serveis amb un major nombre de persones, tant al centre clínic com al domicili. 

El seu entorn col·laboratiu, li permet obtenir els millors tractaments personalitzats, de manera automàtica, a partir del coneixement acumulat de la plataforma en els més de 5.000 pacients que ja s'han beneficiat dels seus plans terapèutics.

Certificacions
 

Plans terapèutics personalitzats

A partir de la seva capacitat cognitiva inicial, de la informació acumulada per més de 5.000 pacients que ja han realitzat plans terapèutics,  i supervisats per professionals experts, aquests s'ajusten de manera automàtica al nivell d’execució des dels resultats obtinguts.


Atenció

Guttmann, NeuroPersonalTrainer ® potencia la concentració, la capacitat de realitzar dues tasques simultàniament, ignorar la informació irrellevant, etc.


Memòria

Guttmann, NeuroPersonalTrainer ® estimula la memòria de treball, l’aprenentatge, el record lliure, amb claus així com el reconeixement.


Funció executiva

Guttmann, NeuroPersonalTrainer ® ajuda a millorar la capacitat d’organització, la planificació, l’adaptació als canvis, l’abstracció....


Llenguatge

Guttmann, NeuroPersonalTrainer ® estimula l’atenció i comprensió verbal, la lectura i l’escritura.


Percepció

Guttmann, NeuroPersonalTrainer ® favoreix la capacitat d’atenció visual, la discriminació d’estímuls visuals i auditius.


Càlcul

Guttmann, NeuroPersonalTrainer ® reforça les habilitats numèriques, el càlcul mental, així com la resolució de problemes.