La nova generació d'exercicis cognitius personalitzats

Saber més

Marca Registrada

Guttmann, NeuroPersonalTrainer® es una marca registrada de l’Institut Guttmann (titular en exclusiva amb número 2.799.684; i de la Marca gràfica, número de marca registrada 3.002.587) que defineix un sistema de telerehabilitació cognitiva compost per una Plataforma informàtica, un conjunt de Programaris clínics, i una Patent denominada “Mètode i sistema per a guiar de manera segura intervencions quin sustrat és la plasticitat neuronal”.

Guttmann, NeuroPersonalTrainer®  permet planificar sessions de rehabilitació de les funcions cognitives de memòria, atenció, llenguatge expressiu comprensiu, gnosies, orientació, pràxies, càlcul i funcions executives; en cinc àmbits diferents de pacients inicialment previstos: pacients afectats per un Dany Cerebral Adquirit; nens i joves amb alteracions neurològiques i/o trastorns de l’aprenentatge; pacients afectats per demència, pacients afectats per problemes de salut mental, i pacients adults i nens amb discapacitat intel·lectual. Així mateix, desenvolupant diversos Programaris Clínics amb tasques específiques per a cadascuna de les indicades patologies i funcions cognitives afectades.