La nova generació d'exercicis cognitius personalitzats

Saber més

Discapacitat Intel·lectual

Els nens i adults amb discapacitat intel·lectual (DI) es caracteritzen per un funcionament intel·lectual significativament per sota de la mitjana i coexisteix amb limitacions en almenys dues de les següents habilitats: comunicació, cura personal, convivència familiar, habilitats socials i convivència en la comunitat, autodeterminació, percepció de salut / malaltia, pròpia seguretat, rendiment acadèmic, oci i treball (Luckasson, 2002).

La utilització de Guttmann, NeuroPersonalTrainer® adaptat per DI Infantil i/o Juvenil  o DI Adult, facilitarà la seva inclusió i integració mitjançant el desenvolupament de les seves funcions cognitives. A més llarg termini, els resultats de l'aplicació del programa repercutiran en la millora de la reinserció laboral, en l'ocupabilitat dels joves quan arribin a ser majors d'edat, millora el rendiment cognitiu i l'adquisició d'habilitats socials, augmentant les seves expectatives cap a l'autonomia personal i l'impuls de models de vida independent.i, en definitiva, a les aspiracions de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Més de 125 tasques específiques per a aquesta població amb més de 15.000 opcions terapèutiques, dissenyades per neuropsicòlegs i logopedes, permeten treballar les principals àrees cognitives: orientació, atenció, velocitat de processament, percepció, càlcul, memòria i funcionament executiu.

Gràcies al seu entorn colaboratiu, cada nova persona que accedeix a la plataforma es beneficia dels millors resultats clínics obtinguts en els més de 5.000 persones que ja han realitzat els nostres tractaments en més de 100 centres clínics de tot el món. La informació acumulada per la plataforma, juntament amb la supervisió dels millors professionals clínics, proporcionen una personalització única en els tractaments que li permetran obtenir els millors resultats.

 

 

 

 

 
Demències