La nova generació d'exercicis cognitius personalitzats

Saber més

Condicions d’ús

Acceptació per part de l’usuari d’una sèrie de regles prèvies a l’adquisició:

 • No alteració del contingut informàtic, ni interferir, eludir o manipular cap de les parts o continguts del software proporcionat. Queda taxativament prohibida la utilització de qualsevol contingut (imatge, text, etc...) per a objectius aliens al propi producte sense l’autorització expressa de l’Institut Guttmann.
 • En cas de sol·licitar com a supervisor responsable d’un centre sanitari l’accés a la plataforma Guttmann, NeuroPersonalTrainer®, s’ha de certificar disposar d’un tècnic responsable i format amb coneixements suficients per a proporcionar una orientació precisa i complerta sobre el producte.
 • L’Institut Guttmann es reserva el dret de denegar/limitar/suspendre o cancel·lar el compte d’accés als serveis si es creu que s’ha abusat, incomplit o falsificat informació prèvia a l’adquisició.
 • L’Institut Guttmann es reserva el dret de modificar tarifes i condicions de pagament dels seus productes, incloent productes relacionats amb el que s’està adquirint, advertint d’aquests canvis amb un mínim de 30 dies d’antelació, però que en cap cas afectaran als serveis prèviament contractats.
 • L’Institut Guttmann és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts del producte Guttmann NeuroPersonalTrainer®, aquests drets seran exercits directament mitjançant l’entitat comercialitzadora d’aquest producte. En qualsevol cas, l’Institut Guttmann disposa de la corresponent autorització per a donar l’ús que cregui convenient als seus continguts.
 • Queda totalment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada en disposició del públic i en general de qualsevol altra forma d’explotació de tots o part dels continguts de Guttmann, NeuroPersonalTrainer®, així com el seu disseny. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats mitjançant l’autorització expressa de l’Institut Guttmann i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de l’Institut Guttmann d’aquests drets de Propietat Intel·lectual sobre Guttmann, NeuroPersonalTrainer®.
 • Queda totalment prohibit realitzar, sense previ consentiment de l’Institut Guttmann, qualsevol manipulació o alteració d’aquest producte. Consegüentment, l’Institut Guttmann no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.
 • Tots els continguts, dissenys i marques són de propietat de l’Institut Guttmann, d’acord amb la normativa vigent en la matèria.
 • Limitació de responsabilitats en cas d’errors o bé no utilització per part del pacient de les sessions.
 • El programa contractat està dissenyat per realitzar-se en un número determinat de sessions en un període de temps definit. Les sessions no realitzades dins d’aquest període es perdran i no generen cap dret de reembors. Per a obtenir el màxim benefici clínic, el pacient disposarà de fins a quatre setmanes més el període previst inicialment per a realitzar aquelles sessions programades que per motius diversos no hagi pogut fer en el temps previst.
 • En cap cas es podrà fer una cessió de drets a tercers. La llicència és unívoca i unipersonal tret consentiment per escrit de l’Institut Guttmann.
 • Per a la resolució de les controvèrsies que puguin sorgir en l’ús del present producte, totes les parts es sotmetran a la legislació i als Jutjats i Tribunals de Barcelona, independentment de la residència del pacient i terapeuta.