La nova generació d'exercicis cognitius personalitzats

Saber més

Producte Sanitari. Marcat Classe I de "Marcado Europeo"

Guttmann, NeuroPersonalTrainer ha estat certificat com a Producte Sanitari Classe I.

Es considera com a producte sanitari qualsevol instrument, aparell, material o software, sol o en combinació, destinat a un ús sobre éssers humans amb el propòsit de: diagnòstic, prevenció, monitoreig, tractament o alleujament d’una malaltia. És d'obligat compliment per a poder comercialitzar un producte sanitari dins de les fronteres de la Unió Europea obtenir la certificació CE com a producte sanitari per un organisme oficial (AEMPS Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris).

Aquesta certificació implica tota una sèrie de procediments que certifiquen la qualitat del procés de fabricació (instal·lacions, processos de desenvolupament, arquitectura del producte, validacions, anàlisi i gestió de riscos, mesures de prevenció, etc.). Al mateix temps, aquesta certificació busca posar de manifest una gestió de qualitat en tot el procés de generació i producció dels productes sanitaris, diferenciant clarament davant els consumidors la qualitat d’una gamma cada vegada més extensa de productes al camp de la rehabilitació cognitiva.

Amb data 30/9 del 2014, va ser atorgada la LLICÈNCIA SANITÀRIA PRÈVIA DE FUNCIONAMENT D’INSTAL·LACIÓ DE PRODUCTES SANTIARIS, N/REF PS/MS/CM6622-PS a la Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann. Amb aquesta certificació la fundació va procedir amb data 4/11 del 2014 a certificat Guttmann, NeuroPersonalTrainer® com a la primera plataforma de telerehabilitació cognitiva certificada com a producte sanitari a Espanya RPS/430/2014.